Auti i ušteda


Trebate najpovoljniji kredit za kupovinu autaTražite posao bilo gdje u svijetu:Imate kvalitetnu i konkurentnu  ponudu, a želita da je besplatno 3 mjeseca objavimo na ovoj stranici javite se na:
                     
email ili na mob.: 0917254936.  Najam autodizalica za rad na visini

Na polju nakma dizalica za rad na visini preporuzčamo vam  Najam dizalica

Dizalica-32m
  • radna visina 32m
  • bočni pomak 26,5m
  • nosivost 2 osobe+alat

Dizalica-25 m

  • radna visina 25 m

  • bočni pomak 22m/80kg

  • nosivost 220 kg (2 osobe i alat)


Dizalica-19,5m

  • radna visina 19,5m
  • bočni pomak 8,5m
  • nosivost 2 osobe+alat

Za sve radove na visinama.